Charly Amusement

Charly Amusement – zařízení školního stravování, spol. s.r.o.,
Jsme progresivní gastronomická firma se solidním zázemím, dlouholetými zkušenostmi v gastronomickém
oboru a v neposlední řadě disponující kvalitními lidskými zdroji. Kvalita produktů a služeb je u nás na prvním
místě.
Na pozici vedoucího školní jídelny a vedoucího kuchaře působí pan Karel Čížek, garancí je jeho
odborné vzdělání a mnohaletá praxe v ČR i v zahraničí v oboru gastronomie, hromadného stravování i
hostinské činnosti, a především bohatá zkušenost s přípravou jídel mezinárodní kuchyně.
Jako vedoucí provozu působí pan Tomáš Nevoral, který má potřebné znalosti z oblasti gastronomie,
školního a dalšího hromadného stravování prokázané mnohaletou působností v ČR a bohatou zahraniční
praxí (v SRN, USA) v pozicích vedoucího kuchaře, dodavatele služeb hromadného a školního stravování,
manažera řídícího v oblasti gastronomie početně velké pracovní kolektivy. Jeho předností jsou tedy praktické
zkušenosti z české a mezinárodní kuchyně.
V současnosti firma Charly Amusement provozuje školní jídelnu s příslušenstvím, která je v areálu
Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh č. 1294, s výrobní kapacitou 2000 jídel pro žáky, zaměstnance a
ostatní návštěvníky této školy. Podmínky tohoto moderně vybaveného komplexu umožňují denní výrobu až
2000 jídel.
Konzervatoř Jaroslava Ježka/KJJ/ s kapacitou 440 jídel a taneční konzervatoř „Duncan“ s kapacitou
100 jídel.
Dále pak firma zajišťuje rozvoz jídel do menších firem v Praze a blízkém okolí.
Na základě konkrétních požadavků našich odběratelů zabezpečujeme kompletní gastronomické
služby. Tyto služby zabezpečujeme včetně dovozu, výdeje jídel, úklidových služeb, provozu kantýny a dalších
požadovaných specifik. Nabídka klasického zavodního stravování může být doplněna o salátový bar, nápojový
bar, ale i minutkovou kuchyni. Jsme maximálně otevření požadavkům a nárokům našich klientů pro jejich
maximální spokojenost.
Čerstvost surovin, hygiena a kvalita podávání je na prvním místě – trvale a striktně dodržujeme
hygienické požadavky stanovené příslušnými předpisy. Naši zkušení zaměstnanci disponují zdravotními a
hygienickými průkazy, opravňující je k poskytování služeb a činností vykonávaných ve školní jídelně a
kantýně, včetně manipulace se zpracovávanými surovinami, potravinami, zeleninou, ovocem a nezbytnou
likvidaci zbytků jídel a surovin. Samozřejmostí je i Dress Code – jednotný oděv pro personál restaurace, školní
jídelny a kantýny.
V současném standardu praktikujeme nabídky ranního menu, t.j.snídaně  . Poledního menu,
t.j. polévka, hlavní jídlo (s možností volby z pěti jídel každý den, z nichž jedno je vždy dietní a složeno dle
požadavku zadavatele na jídlo masité, polomasité a bezmasé, dezert (ovoce, nebo zeleninový salát), nápoj (s
možností volby minimálně ze dvou nápojů) a svačina. Večerní menu, t.j. hlavní jídlo (s možností volby
minimálně ze tří jídel každý den), ovoce, nebo zeleninový salát a nápoj. Pestrost a obměna jídelníčku je další
samozřejmostí naší nabídky. Kromě pravidelné obměny hlavních jídel v rámci nabídky pro každý měsíc,
minimálně jeden týden v měsíci zpestřujeme výběr jídelníčku zařazením 1 – 2 jídel z mezinárodní kuchyně,
namátkou jmenujme asijské, mexické, řecké, balkánské, francouzské a italské menu.
Umíme zajistit provoz kantýny jako nedílnou součást služeb stravování žáků, zaměstnanců a účastníků
speciálních akcí organizovaných naším klientem.

 

Charly Amusement – zařízení školního stravování, spol. s.r.o.,

 Tomáš Nevoral jednatel firmy

 Sídlo: Zelený pruh 1294/52,Praha 4

 IČ: 25106805; DIČ: CZ25106805; IZO: 181038919

 tel: 244 007 453;774777471

 e-mail: restauracezaskolou@email.cz   (Objednávky mužete zasílam na tento email)